Zajęcia plastyczne
prowadzący: Elżbieta Korczykowska

 
Głównym celem zajęć jest rozwijanie osobowości dziecka, jego wrażliwości, spostrzegawczości i kultury pracy. Podczas zajęć dzieci uczą się twórczego myślenia plastycznego i technicznego, rozwijają swoje zainteresowania, uczą się odpowiedniej postawy na zajęciach – rzetelności, wytrwałości, umiejętności współpracy, dyscypliny; poznają różne techniki plastyczne i techniczne. Tematyka zajęć jest skorelowana z porami roku, świętami i innymi uroczystościami. Techniki plastyczno-techniczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości, a zajęcia odbywają się w formie umożliwiającej swobodną ekspresję dzieci. Uczestnicy mają okazję poznać ciekawe techniki plastyczne i techniczne oraz nauczyć się ich wykorzystywania, przy jednoczesnym rozwijaniu własnej wyobraźni, a także poszerzaniu wiedzy z zakresu sztuki i kultury.

Zajęcia dla klas I - III szkoły podstawowej - poniedziałek od 11.45 do 13.25 (co drugi tydzień).