Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
prowadzący: Ewa Stopa, Edyta Jakieła

 
Zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej odbywają się raz w tygodniu. Ich celem jest rozwijanie zdolności i utrwalanie kompetencji językowych, umożliwiających skuteczne porozumiewanie się w języku niemieckim. Zajęcia prowadzone są w oparciu o ciekawe i innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, tablicy interaktywnej. Uczniowie wzbogacają zasób słownictwa, poznają struktury gramatyczne i doskonalą swoje umiejętności porozumiewania się poprzez gry i zabawy edukacyjne, piosenki, wyliczanki, scenariusze teatralne, pracę z tekstem autentycznym (bajki, opowiadania, gazety dla najmłodszych).

Zajęcia dla klas IV - VI szkoły podstawowej - środa od 13.30 do 14.15
Zajęcia dla klas I - III gimnazjum - środa od 7.05 do 7.55
 

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej