Zajęcia wokalno - muzyczne
prowadzący: Dorota Juszczyk

 
Zajęcia adresowane są do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu. Do zespołu może należeć każdy zgłaszający się uczeń z dobrym głosem i słuchem muzycznym. Podczas zajęć uczestnicy będą rozwijali swoje możliwości głosowe, doskonalili umiejętność śpiewu w dwu i trzy głosie oraz zapoznają się z różnorodnym repertuarem muzycznym. Celem zajęć jest przede wszystkim dostarczanie radości ze wspólnego śpiewu, a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami.

Zajęcia wokalne dla klas IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum - czwartek od 14.25 do 15.10.
Zajęcia instrumentalne dla klas IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum - czwartek od 15.20 do 16.05.
 

Występ z okazji Dnia seniora

obejrzyj film<<<

Występ zespołu na akademii z okazji 11 listopada