Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
prowadzący: Barbara Halik, Jerzy Jakieła

 
Zajęcia wyrównawcze adresowane są do uczniów gimnazjum, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści matematycznych, mają problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań, potrzebują więcej czasu na zrozumienie i utrwalenie materiału. Praca z uczniami mającymi problemy w uczeniu się matematyki będzie polegać na ćwiczeniu podstawowych umiejętności i algorytmów oraz rozwijaniu aktywności umysłowej. Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu przyczyni się do nabrania pewności siebie i uwierzenia w swoje umiejętności.
Zajęcia będą odbywać się w każdy piątek od 15.20 do 16.05.
 
Zajęcia dodatkowe z matematyki adresowane są do uczniów klas I – III gimnazjum , którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. W czasie zajęć uczniowie będą poszerzali i pogłębiali wiedzę matematyczną zdobytą na lekcjach poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów oraz poprzez poznawanie nowych (wykraczających poza podstawę programową) treści.
Zajęcia będą odbywać się w każdy piątek od 14.25 do 15.10.
 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie klas IV –VI
Głównym celem zajęć dodatkowych będzie rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz przedstawienie matematyki jako nauki ciekawej i zabawnej. Uczniowie poprzez różnego rodzaju gry, zabawy matematyczne, krzyżówki, zagadki, ciekawostki i nietypowe zadania będą rozwijać wyobraźnię matematyczną, umiejętność posługiwania się językiem matematycznym, doskonalić logiczne myślenie, poszukiwać różnych nietypowych rozwiązań zadań.
Zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek od 12.40 do 13.25.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV – VI
Głównym celem zajęć będzie wyrobienie u uczniów przekonania, że matematyka nie jest nauką trudną, a ucząc się jej można jednocześnie świetnie się bawić. Poprzez proste gry, zabawy matematyczne, wykorzystanie komputera, kalkulatorów do ćwiczenia podstawowych umiejętności z zakresu liczb naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, uczniowie będą utrwalać swoje wiadomości, uzupełniać braki w opanowaniu poznanych umiejętności na lekcji, a przede wszystkim nabiorą chęci i zapału do nauki matematyki.
Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek od 13.35 do 14.20.