Zajęcia sportowe
 

Wyjazd na lodowisko zostanie zorganizowany dwa razy w okresie zimowym. Oferta dotyczy uczniów obydwu szkół wchodzących w skład zespołu.
 
30 stycznia, w pierwszym dniu ferii zimowych  uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy ( 26 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej i 23 osobowa grupa uczniów gimnazjum) mimo trzaskającego mrozu wzięła udział w wyjazdach na lodowisko przy MOSiR w  Jaśle. Wyjazdy organizowane były w ramach Projektu  „Program Rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów”.  Zajęcia  na lodowisku dla każdej z grup trwały dwie godziny. Uczniowie mieli możliwość nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach.  A ponadto dobrze się bawili oraz miło i aktywnie spędzili czas. Opiekę podczas wyjazdów sprawowały pani E. Stopa i pani E. Jakieła.