Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
prowadzący: Stanisława Baziak

 
Jednym z przejawów troski o ciało jest uczestnictwo w różnych formach kultury fizycznej. Gry i zabawy ruchowe mają bardzo duże znaczenie w gimnastyce korekcyjnej, a jednocześnie są lubianą przez dzieci formą zajęć ruchowych. Przypisuje się im następujące wartości:
- kształtują odruch prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych,
- likwidują dystonię mięśniową,
- sprzyjają odciążeniu kręgosłupa od ucisku osiowego poprzez różne ćwiczenia,
- podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu,
- wyrabiają zdolność do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy.
Zabawa to wielka przyjemność dziecka, świat radości, swobody ruchu, swoistej twórczości, skupienia i uśmiechu.


Zajęcia dla klas I - VI szkoły podstawowej - wtorek od 13.35 do 14.20.