KADRA PROJEKTUKoordynator projektu – Anna Lubaś

Asystent administracyjno – finansowy – Edyta Rak

Księgowa – Jolanta Bik

Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy – Ewa Skuba i Dorota Biel – współpraca z koordynatorem, pomoc przy realizacji zajęć i spotkań z rodzicami

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, artystyczne i sportowe realizują nauczyciele Zespołu Szkół w Trzcinicy:
Barbara Halik,
Ewa Stopa,
Edyta Rak,
Iwona Mazurek,
Jeremiasz Pasternak,
Ryszard Prajsnar,
Magdalena Lechwar,
Danuta Niemiec,
Agnieszka Wieczorek,
Dorota Biel,
Elżbieta Korczykowska,
Aneta Barzyk,
Dorota Juszczyk,
Bogusława Kłosowicz,
Stanisława Baziak;

nauczyciele z innych szkół: Adam Berkowicz