Kółko informatyczne
prowadzący: Danuta Niemiec, Agnieszka Wieczorek

 
Podczas zajęć z koła informatycznego uczniowie zaznajamiają się ze sprzętem komputerowym, poznają jego zastosowanie w nauce i zabawie, pogłębiają swoje umiejętności informatyczne. Spotkania w pracowni informatycznej umożliwią poznanie nowych programów użytkowych oraz korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych. Dzieci będą mogły poznawać bezpieczne sposoby korzystania z Internetu w celu zdobywania informacji i komunikowania się z innymi użytkownikami, a także nabędą wiadomości przydatne do tworzenia witryny internetowej promującej naszą szkołę. Właściwe ukierunkowanie pozwoli uczniom w sposób twórczy korzystać z wiedzy w postaci elektronicznej, co zaowocuje w późniejszym etapie kształcenia i przełoży się na wyższe wyniki nauczania. Efektem pracy będą różnego rodzaju druki użytkowe typu: zaproszenia, kartki okolicznościowe, dyplomy. Nabyte umiejętności pozwolą na sprawne tworzenie i drukowanie gazetki szkolnej.

Zajęcia dla klas I - III szkoły podstawowej - środa od 13.00 do 13.45
Zajęcia dla klas IV - VI szkoły podstawowej - poniedziałek od 13.35 do 14.20
Zajęcia dla klas I - III gimnazjum - poniedziałek od 14.30 do 15.15