Zajęcia z wykorzystaniem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
prowadzący: Ewa Stopa, Bogusława Ochońska

 
Zajęcia w bibliotece z wykorzystaniem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej adresowane są dla uczniów z klas I-VI szkoły podstawowej. Ich celem jest nauka aktywnego wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy, propagowanie czytelnictwa, a także rozwój uczniowskich zainteresowań, pasji i zamiłowań.
Zajęcia w ICIM prowadzone będą ciekawymi metodami z wykorzystaniem: dostępu do Internetu, multimediów, gier i zabaw edukacyjnych , a także nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak na przykład tablica interaktywna. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach uczniowie będą mogli nabywać nowe wiadomości i umiejętności w myśl zasady: Nauka poprzez zabawę.
W ramach spotkań przewidzianych jest 10 wyjazdów na zajęcia warsztatowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Zajęcia dla klas I - VI szkoły podstawowej odbywają się w czwartki  od 12.40 do 13.25