Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, co drugi tydzień każdy rodzaj zajęć. Są przeznaczone dla uczniów klas I – III gimnazjum.
Spotkania zaplanowano we wtorki od godziny 14.30 do 16.05.