Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii
prowadzący: Magdalena Lechwar
W ramach projektu na zajęciach z chemii uczniowie będą mogli pogłębiać swoją wiedzę, indywidualne uzdolnienia oraz rozbudzać swoje pasje w małych liczebnie grupach, tak aby optymalnie wykorzystać swoje możliwości. Zajęcia te są szansą dla uczniów słabszych, którym trudniej opanować materiał objęty nauczaniem w gimnazjum. Uczniowie będą mieli okazję do zrozumienia wszechobecności tej dziedziny nauki oraz posiądą umiejętność powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, co drugi tydzień każdy rodzaj zajęć. Są one przeznaczone dla uczniów klas I – III gimnazjum.
Spotkania zaplanowano na czwartek od godziny 7.05 do 7.50.