Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego
prowadzący: Iwona Mazurek, Jeremiasz Pasternak
 
Zajęcia z języka angielskiego, realizowane w ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, mają na celu zarówno rozwijanie zdolności językowych uczniów, jak i skierowane są do osób posiadających trudności w nauce. Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem nowatorskich metod nauczania i z wykorzystaniem interesujących pomocy dydaktycznych takich jak, między innymi programy multimedialne, gry językowe, układanki, puzzle, tablica interaktywna, scenariusze przedstawień w języku angielskim zakupionych specjalnie dla potrzeb realizacji założeń projektu. Każdy uczeń będzie mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić miło czas.
Zajęcia dla klas I - III szkoły podstawowej - piątek od 11.45 do 12.30
Zajęcia dla klas IV - VI szkoły podstawowej - środa od 13.35 do 14.20 (co drugi tydzień każdy rodzaj zajęć)
Zajęcia dla klas I - III gimnazjum - środa od 7.10 do 7.55